bunte_haende1

                                 << ՏՈՒՆՏՈՒՆԻԿ >>

 մակական զարգացման կենտրոնի ուսումնական ծրագիր

                                      3-6 տարեկան երեխաների համար

.Երեխաների մտավոր, հոգևոր, ֆիզիկական զարգացում

.Երեխաների  ինքնուրույնության, ինքնասպասարկման, ինքնակազմակերպման կարողությունների ձևավորում և զարգացում

.Խոսքի, ստեղծագործական, երևակայության  զարգացում

.Մաթեմատիկական հասկացությունների, բնագիտական փորձի  և գիտելիքների ձևավորում

.Գեղարվեստական դաստիարակություն, գեղագիտական ճաշակի ձևավորում

.Անգլերենի, ռուսերենի  ուսուցում

.Ֆիզիկական զարգացում

.Տեխնոլոգիա, նկարչություն, ավազախաղ, ծեփ

.Կավագործություն

.Պար, պլաստիկա

.Երգ

. Տառաճանաչություն, գրաճանաչություն

 

t.tuntunik@mail.ru

           ՏՈՒՆՏՈՒՆԻԿ

մանկական զարգացման կենտրոն

             ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Երևան Ավան-Առինջ

 095-300-600

Advertisements