Դասավանդումն առաջին դասարանում դասվարի աշխատանքային գործունեության մեջ առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում: Ուսուցումն արդյունավետ ու նպատակային է դառնում այն դեպքում, երբ երեխան հաճույքով է ներգրավվում այդ գործընթացի մեջ:    լ   վ  ​

​    կ